Komunikat #1

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 1/2018

XXVI Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Kutnie

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „Róża Kutno” w Woźniakowie informuje, że XXVI Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej odbędą się w Kutnie w dniach 14-16 września 2018 r.

Prosimy o zgłoszenie z Inspektorii zespołów do dnia 30 czerwca 2018 r. na adres salosrozakutno@gmail.com z podaniem stowarzyszenia, adresu, kategorii wiekowej zespołu i płci zawodników.

Bardzo prosimy o potwierdzenie zgłoszenia zespołów ze stowarzyszeń lokalnych przez stronę internetową, która będzie działać od 30 czerwca 2018 roku. Następnie wypełnienie formularza zgłoszeniowego (nazwisko i imię zawodników, PESEL i datę urodzenia) do 05 sierpnia 2018 roku. Natomiast zgłoszenie ostateczne ze Stowarzyszeń Lokalnych zespołów sportowych do 20 sierpnia 2018 roku oraz na adres: salosrozakutno@gmail.com trzeba wysłać rozmiarówkę młodzieżową koszulek oraz ilość.

Zgłoszenia wstępne:

Kategoria: 

                        A: rocznik 2001 – 2002

                        B: rocznik 2003 – 2004

                        C: rocznik 2005 i młodsi

Dyscypliny:

Koszykówka dziewcząt i chłopców kat. ‚A’ i ‚B’

Siatkówka dziewcząt i chłopców kat. ‚A’ i ‚B’

Piłka nożna 11- osobowa chłopców kat. ‚A’ i ‚B’

Piłka nożna 6 – osobowa chłopców kat. ‚A’, ‚B’ i ‚C’

Piłka nożna 6 – osobowa dziewcząt kat. ‚A’ i ‚B’

Mini siatkówka dziewcząt i chłopców kat. ‚C’

Tenis stołowy (singiel i debel) dziewcząt i chłopców kat. „A” i „B” i ‚C’

Opłata za uczestnika wynosi 100 zł. Wpłaty należy dokonać na konto SALOS RP:
Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej
PKO BP SA XV O/W-wa nr  bankowy 55 1020 1156 0000 7402 0077 1923
w tytule przelewu: OIMS KUTNO

Terminy wpłat:
do 05.08.2018 – zgłoszenia drużyn z 50% wpłatą kosztów.
do 30.08.2018 – zgłoszenia imienne wraz z wpłatą pozostałych 50% kosztów.

Msza Święta inaugurująca Igrzyska zostanie odprawiona 15 września w kościele pw. Św. Michała Archanioła, godz. 19.00 (Woźniaków 56, 99-300 Kutno). Prosimy o przygotowanie darów na Mszę Świętą.

Weryfikacja zgłoszonych drużyn nastąpi bezpośrednio w Biurze Zawodów (Dom Zakonny Salezjanów wejście od parku, sala po nowicjacka w Woźniakowie) w dniu przyjazdu, zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie OIMS znajdującym się na stronie www.salosrp.pl (obowiązkowo: imienna lista zgłoszeniowa, legitymacje szkolne, legitymacja SALOS, zgoda rodzica/opiekuna na udział w Igrzyskach). Wszyscy zawodnicy biorący udział w Igrzyskach winni posiadać zgodę lekarza na uczestnictwo w zawodach. Za dopełnienie powyższego odpowiedzialność ponoszą opiekunowie zgłaszający do uczestnictwa w zawodach.

Rozgrywki przeprowadzone będą zgodnie z Regulaminem OIMS znajdującym się na stronie www.salosrp.pl.

Regulamin OIMS:

http://www.salosrp.pl/dokumenty/regulaminy/ogolnopolskie_igrzyska_mlodziezy_salezjanskiej

Wszyscy uczestnicy Igrzysk są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez organizatora (Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „Róża Kutno” w Woźniakowie). Ubezpieczenie nie dotyczy podróży na i z Igrzysk.