Komunikat #2

KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY nr 2/2018

XXVI Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Kutnie

14-16.09.2018 roku

Kategoria: 

                        A: rocznik 2001 – 2002

                        B: rocznik 2003 – 2004

                        C: rocznik 2005 i młodsi

 

Koszt: 100 zł od osoby (uczestnik, trener, kierownik, kierowca itp.)

Prosimy o uregulowanie 100% wpłaty do 30 sierpnia 2018 r. (TYLKO i wyłącznie przelewem na KONTO SALOS RP).
Dane do przelewu są dostępne w Komunikacie nr 1 na stronie http://oimskutno2018.pl

/50 % wpłaty powinno być już uregulowane do dnia 05.08.2018r. Stowarzyszenia Lokalne, które tego nie dokonały, prosimy o niezwłoczne uregulowanie kwoty za uczestnictwo/.

Organizator:

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „RÓŻA KUTNO”, Woźniaków 56, 99-300 Kutno

Kontakt:

  1. Henryk Chibowski sdb – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego tel. 735 201 218

Damian Lech ds. sportowych + 48 519 700 555; Małgorzata Świtkiewicz ds. zakwaterowania – Koordynator Biura Zawodów

Adres e-mail: salosrozakutno@gmail.com

Strona www: http://oimskutno2018.pl

Regulamin ogólny i techniczny XXV OIMS w Krakowie: dostępny w zakładce Igrzyska na stronie internetowej Igrzysk.

Wszyscy zawodnicy i opiekunowie biorący udział w XXVI OIMS w Kutnie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), a opiekunowie także od odpowiedzialności cywilnej (OC). Ubezpieczenie nie dotyczy podróży na i z igrzysk.

Wszyscy uczestnicy powinni być przygotowani do uczestnictwa w realizacji całego programu,
a w szczególności powinni uczestniczyć w sposób pełny w Eucharystii (15.09.2018 r. g. 19.00 – Kościół
w Woźniakowie). Każde Stowarzyszenie Lokalne proszone jest o przygotowanie darów na uroczystą Mszę św. oraz upominków dla rywali (wręczanych przed każdym meczem).

Wszystkie reprezentacje powinny występować w jednakowych strojach sportowych (dresach, koszulkach) podczas realizacji wspólnotowych punktów OIMS (m.in. ceremonia otwarcia, zamknięcia, Msza św.).

Każdy zespół powinien mieć dwa komplety koszulek w różnych kolorach. (koszulki winny posiadać numery)

 

Miejsce przyjazdu ekip, BIURO XXVI OIMS w Woźniakowie, Dom Zakonny, Zakwaterowanie: miejsca podane na stronie internetowej Igrzysk. Skierowanie otrzymacie w biurze zawodów.

Wyżywienie: śniadania i kolacje w miejscu zakwaterowania. Obiad na obiektach sportowych w sobotę i niedzielę.


14.09.2018 r. OBIAD:
g. 13 – 15.00. Prosimy o zgłoszenie do 24 sierpnia, które drużyny zamierzają przybyć na obiad. TYLKO dla zgłoszonych ekip.

Po przyjeździe proszę o zgłoszenie się do biura, celem weryfikacji zgłoszonych drużyn nastąpi bezpośrednio w Biurze Zawodów (Dom Zakonny Salezjanów wejście od parku, sala wykładowa po nowicjacie w Woźniakowie) w dniu przyjazdu zgłoszenia drużyn i odbioru bloczków żywieniowych oraz wskazania miejsca zakwaterowania.

16.09.2018 r. OBIAD: do g. 13.00 (na obiektach sportowych)

Prowiant na drogę: Prosimy o zgłoszenia do 24 sierpnia (Prowiant będzie rozdawany po obiedzie na Stołówce w Woźniakowie). TYLKO dla zgłoszonych ekip.

Każda drużyna (ewentualnie każde Stowarzyszenie Lokalne) będzie posiadała opiekuna, który będzie odpowiedzialny za dotarcie ekipy na rozgrywki, posiłki itp.

Na każdej hali sportowej będzie koordynator obiektu (mini biuro turnieju).

Wszelkie informacje są na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej igrzysk: program, regulamin, obiekty itp.

Obiekty sportowe:

Harmonogram rozgrywek pojawi się na stronie igrzysk po podziale na grupy eliminacyjne.
Adresy obiektów dostępne są na stronie internetowej Igrzysk. Szczegółowa rozpiska poszczególnych dyscyplin, kategorii na poszczególne obiekty zostanie zamieszczona DOPIERO po otrzymaniu od wszystkich zgłoszonych Stowarzyszeń Lokalnych potwierdzenia udziału w Igrzyskach (poprzez wysłanie zgłoszenia wg wzoru nr 1 – do pobrania ze strony internetowej Igrzysk). BĘDZIE także podane, które kategorie piłki nożnej będą rozgrywać mecze na boisku trawiastym, a które na sztucznym (dot. zabrania odpowiedniego obuwia).

Weryfikacja zgłoszeń: piątek g. 10.00 – 15.00 w Biurze Igrzysk (potwierdzenie zgłoszenia, ilości osób itp.) WYMAGANA DOKUMENTACJA ZAWODNICZA: zgłoszenie ostateczne – lista zawodników (wzór nr 2)
z potwierdzeniem trenera i prezesa SL SALOS, legitymacja szkolna, legitymacja SALOS, oświadczenia (zgody) rodziców na udział dziecka w zawodach sportowych (wzór nr 3). Brak jakiegokolwiek w/w dokumentu nie dopuszcza zawodnika do gry.

Konferencja techniczna: piątek g. 20.30 (Szkoła Podstawowa nr 9, tam gdzie będzie otwarcie Igrzysk)

Program kulturalny: uroczyste otwarcie/ zamknięcie XXVI Jubileuszowych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej na Hali Widowiskowo – Sportowej SP nr 9, ul. Jagiełły 9.

Program religijny: Modlitwa podczas ceremonii otwarcia, Uroczysta Msza św., modlitwa podczas ceremonii zamknięcia, modlitwy przy posiłkach.

Podczas trwania igrzysk obowiązuje BEZWGLĘDNY zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. W przypadku nie stosowania się do tego zapisu uczestnik, jak również cała drużyna może zostać zdyskwalifikowana.

Każda ekipa w momencie zgłoszenia się do Biura Igrzysk, zobowiązana będzie do podpisu regulaminu zakwaterowania dot. m. in. ciszy nocnej oraz opłaty za zgubienie klucza (zostanie on także zamieszczony na stronie internetowej Igrzysk), a także tzw. lojalki (odpowiedzialność za wyrządzone szkody w miejscu zakwaterowania). Godziny rozpoczęcia zakwaterowania i wykwaterowania będą podane w późniejszym terminie na stronie internetowej Igrzysk.

Każda drużyna powinna mieć na rozgrzewkę własny sprzęt sportowy (piłki) – zalecam podpisanie sprzętu, aby później bez problemu zidentyfikować do jakiego SL SALOS należy.

Będzie także dokonywany wybór drużyny fair – play, a także drużyny o najwyższych walorach kulturowych (do biura Igrzysk do 16.09.2018 r. takie drużyny mogą zgłaszać na piśmie z krótkim uzasadnieniem: trener, sędzia, wolontariusz).

W przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach zawartych w komunikacie nr 1, komunikacie nr 2, a także w  REGULAMINIE XXVI OIMS (po spotkaniu z przedstawicielami sędziów na początku września) zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie SALOS RP, Prezesów SI SALOS, z prośbą o przesłanie tej informacji SL SALOS.

Proszę Prezesów SL SALOS, którzy będą wysyłać e-mailem do 24 sierpnia ZGŁOSZENIA OSTATECZNEGO (wzór nr 2) o podanie dodatkowych informacji:

– rozmiaru koszulek (ilość szt. S, M, L, XL itd).

– rodzaju środka transportu (celem wyznaczenia miejsca parkingowego)

– orientacyjna godzina przyjazdu

– ilości osób na obiedzie 14.09.2018 r. (piątek)

– ilości szt. prowiantu na drogę (niedziela – 16.09.2018)

– osoba do kontaktu: Prezes SL Imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail (dodatkowo tel. do trenera)

– zgłoszenie wstępne (wzór nr 1)  i zgaszenie ostateczne (wzór nr 2) trzeba przesłać e-mailem: salosrozakutno@gmail.com