Komunikat #3

KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY nr 3/2018

XXVI Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Kutnie
14-16.09.2018 roku

Wg regulaminu termin zgłoszenia ostatecznego minął 30 sierpnia 2018 roku.

BARDZO proszę SL SALOS o niezwłoczne uregulowanie 100 % płatności na konto SALOS RP.

Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej
PKO BP SA XV O/W-wa nr  bankowy 55 1020 1156 0000 7402 0077 1923
w tytule przelewu: OIMS KUTNO 2018

Proszę Prezesów SL SALOS, którzy nie przesłali dodatkowych informacji  o podanie ich e-mailem:

– rodzaju środka transportu (celem wyznaczenia miejsca parkingowego)

– orientacyjna godzina przyjazdu

– ilości osób na obiedzie 14.09.2018 r. (piątek do 16.00)

– ilości szt. prowiantu na drogę (niedziela – 16.09.2018)

– osoba do kontaktu: Prezes SL – Imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail (dodatkowo tel. do trenera).

– w związku  z brakiem informacji –  ile par (gra debel) stowarzyszenia lokalne zgłaszają w tenisie stołowym – celem ustalania harmonogramu gier podwójnych. Gra pojedyncza w tenisie stołowym już jest podliczona. 

W dniu przyjazdu w biurze zawodów przedstawiamy:

Listy startowe x 3 opieczętowane i wypełnione, podpisane przez właściwe osoby do każdej dyscypliny sportowej w odpowiedniej kategorii, szczególnie proszę o zwrócenie uwagi na tenis stołowy gra pojedyncza i gra podwójna oraz zgody rodziców zdajemy w biurze zawodów. (Jedną listę zdajemy na początku zawodów w sobotę do sędziego). Obowiązkowo legitymacja szkolna i legitymacja Salos.

Każda ekipa w momencie zgłoszenia się do Biura Igrzysk, zobowiązana będzie do podpisu regulaminu zakwaterowania dot. m. in. ciszy nocnej oraz opłaty za zgubienie klucza (zostanie on także zamieszczony na stronie internetowej Igrzysk), a także tzw. lojalki (odpowiedzialność za wyrządzone szkody w miejscu zakwaterowania). Godziny rozpoczęcia zakwaterowania i wykwaterowania będą podane w późniejszym terminie na stronie internetowej Igrzysk.

Każda drużyna powinna mieć na rozgrzewkę własny sprzęt sportowy (piłki) – zalecam podpisanie sprzętu, aby później bez problemu zidentyfikować do jakiego SL SALOS należy.

Każdy zespół powinien mieć dwa komplety koszulek w różnych kolorach. (koszulki winny posiadać numery)

Wszystkie reprezentacje powinny występować w jednakowych strojach sportowych (dresach, koszulkach) podczas realizacji wspólnotowych punktów OIMS (m.in. ceremonia otwarcia, zamknięcia, Msza św.).

Wszyscy uczestnicy powinni być przygotowani do uczestnictwa w realizacji całego programu,
a w szczególności powinni uczestniczyć w sposób pełny w Eucharystii (15.09.2018 r. g. 19.00 – Kościół
w Woźniakowie). Każde Stowarzyszenie Lokalne proszone jest o przygotowanie darów na uroczystą Mszę św., które przekażemy do wybranych przedszkoli prowadzonych przez Siostry Salezjanki oraz upominków dla rywali (wręczanych przed każdym meczem).

Będzie także dokonywany wybór drużyny fair – play, a także drużyny o najwyższych walorach kulturowych (do biura Igrzysk do 16.09.2017 r. takie drużyny mogą zgłaszać na piśmie z krótkim uzasadnieniem: trener, sędzia, wolontariusz).

W przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach zawartych w komunikacie nr 1, komunikacie nr 2, komunikacie nr 3, a także w  REGULAMINIE XXVI OIMS (po spotkaniu z przedstawicielami sędziów w poniedziałek 10 września) zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie SALOS RP, Prezesów SI SALOS, z prośbą o przesłanie tej informacji SL SALOS.