Celem XXVI Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Kutnie jest stworzenie młodzieży salezjańskiej możliwości rywalizacji sportowej i budowania przez sport nowego świata, opartego na humanizmie i personalizmie, respektując takie fundamentalne wartości jak: pokój, przyjaźń, prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność, miłość, godność osoby, solidarność i zasady fair play.

Celami są także:

 1. ocena pracy sportowo – wychowawczej stowarzyszeń lokalnych,
 2. popularyzacja salezjańskiego sportu wychowawczego wśród dzieci i młodzieży stowarzyszeń lokalnych SALOS,
 3. wyłonienie zwycięzców w poszczególnych dyscyplinach i kategoriach wiekowych,
 4. przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych oraz promocja zdrowego stylu życia, poprzez uczestnictwo w imprezach sportowych,
 5. spotkanie i świętowanie wspólnoty młodych w salezjańskim klimacie radości, przyjaźni, odpowiedzialności i solidarności w czasie otwarcia i zakończenia OIMS, rozgrywanych spotkaniach na obiektach sportowych,
 6. wyłonienie w klasyfikacji ogólnej współzawodnictwa sportowego, najbardziej usportowionej młodzieży,
 7. podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży,
 8. upowszechnienie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez udział (jako zawodnicy i widzowie)
  w sportowej imprezie młodzieżowej o ogólnopolskim wymiarze,
 9. pozyskanie dla SALOSU nowych uczestników zajęć sportowych, tym samym promocja sportu, aktywnego wypoczynku,
 10. promocja wolontariatu poprzez zaangażowanie ludzi młodych w przygotowanie i przeprowadzenie imprezy,
 11. promocja miasta Kutna wśród młodzieży i dorosłych z całej Polski

Szczegółowe cele Igrzysk:

sportowy – rywalizacja sportowa młodzieży salezjańskiej z całej Polski i wyłonienie najlepszych,

kulturowy – wymiana wartości pomiędzy przedstawicielami różnych miejscowości,

poznawczy – poznanie tradycji i historii Miasta Kutna,

promocyjny – ukazanie historycznych, gospodarczych, turystycznych, sportowych i rozrywkowych walorów Miasta Kutna,

integracyjny – zawarcie znajomości i przyjaźni, ważnych z punktu widzenia integracji Polaków w wymiarze ogólnopolskim,

wychowawczy – przygotowanie do życia w zgodzie z podstawowymi wzorami i normami społecznymi,

religijny – stworzenie ogólnopolskiej wspólnoty młodych realizujących swe posłannictwo w oparciu o ewangeliczne zasady i wskazania ks. Bosko.