I. Stadion Miejski „Kutnowianka” przy ul. Oziębłowskiego 1, 99-300 Kutno

II. Boisko „ORLIK”    

 1. „Orlik” przy SP 9 ul. Jagiełły 6;
 2. „Orlik” MOSiR przy ul. Troczewskiego (Aleja ZHP);
 3. „Orlik” przy SP 6 ul. Łąkoszyńska 9;
 4. „Orlik” przy SP 1 ul. Zamoyskiego 1.

Hale sportowe:

 1. Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jagiełły 6, 99-300 Kutno
 2. Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Łąkoszyńska 9, 99-300 Kutno
 3. Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Troczewskiego 2, 99-300 Kutno
 4. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Zamoyskiego 1, 99-300 Kutno
 5. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Narutowicza , 99-300 Kutno
 6. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Staszica 6, 99-300 Kutno
 7. Zespół Szkół nr 3 im. Wł. Grabskiego, ul. Kościuszki 24, 99-300 Kutno