1. W Igrzyskach uczestniczy młodzież (dziewczęta i chłopcy) zrzeszeni w Stowarzyszeniach Lokalnych SALOS lub w innych dziełach salezjańskich.
 2. Rozgrywki sportowe prowadzone są w dwóch następujących kategoriach wiekowych:

  A: rocznik 2001 – 2002     B: rocznik 2003 – 2004     C: rocznik 2005 i młodsi

 3. Rozgrywki sportowe prowadzone są w następujących dyscyplinach:
  1. koszykówka dziewcząt i chłopców kat. „A” i „B”,
  2. siatkówka dziewcząt i chłopców kat. „A” , „B”, „C”
  3. piłka nożna 11-osobowa dziewcząt i chłopców kat. „A” i „B”,
  4. piłka nożna 6-osobowa dziewcząt i chłopców kat. „A”, „B”, „C”
  5. tenis stołowy (singiel i debel) dziewcząt i chłopców kat. „A” , „B”, „C”
 4. Zawodnik może być zgłoszony i brać udział w jednej dyscyplinie sportu i jednej kategorii wiekowej.
 5. Wszyscy zawodnicy biorący udział w Igrzyskach winni posiadać zgodę lekarza na uczestnictwo w zawodach. Za dopełnienie powyższego odpowiedzialność ponoszą opiekunowie zgłaszający do uczestnictwa w zawodach.
 6. Każdy zespół winien mieć dwa komplety koszulek w różnych kolorach. Koszulki winny posiadać numery, zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi przepisami w danej dyscyplinie sportu.
 7. Zawody w piłce nożnej 11 – osobowej będą rozgrywane na boiskach trawiastych. Zawodnicy winni posiadać obuwie piłkarskie miękkie. Natomiast w piłce nożnej 6 osobowej o nawierzchni sztucznej.
 8. Maksymalna liczebność zespołów:
  • koszykówka – 12 zawodników (czek),
  • siatkówka – 12 zawodników (czek),
  • piłka nożna 11-osobowa – 17 zawodników,
  • piłka nożna 6-osobowa – 10 zawodników (czek),
  • tenis stołowy chłopców – 4 zawodników w każdej kategorii wiekowej,
  • tenis stołowy dziewcząt – 4 zawodniczki w każdej kategorii wiekowej.
 9. Lista zawodników:
  Na 15 minut przed meczem zespół winien przekazać sędziemu głównemu listę uczestniczących zawodników w dwóch egzemplarzach wraz z imieniem, nazwiskiem oraz numerem na koszulce
 10. Czas oczekiwania na drużynę / zawodników
  Regulaminowy czas oczekiwania – 10 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia meczu, po upływie czasu oczekiwania dyskwalifikacja drużyny.
 11. W kwestiach spornych, nie ujętych w Regulaminie rozgrywek, decyduje werdykt Komisji Odwoławczej w składzie: sędzia główny zawodów, koordynator dyscypliny oraz organizator Igrzysk.
 12. Wszyscy uczestnicy Igrzysk są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez organizatora (SL SALOS „RÓŻA KUTNO”). Ubezpieczenie nie dotyczy podróży na i z Igrzysk.
 13. Terminy zgłoszeń:
  1. Drużyn na Igrzyska przez Prezesów Inspektorialnych do 30 czerwca 2018 roku.
  2. Zgłoszenie wstępne (nr 1): do 05.08.2018 r.
  3. Zgłoszenie ostateczne (nr 2): do 24.08.2018 r.
 14. O zakwalifikowaniu się drużyn do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń: data i zgłoszenie do Biura Zawodów za pośrednictwem e-maila: salosrozakutno@gmail.com
 15. W turnieju weźmie udział maksymalnie 6 drużyn w każdej kategorii wiekowej.
 16. Turniej wyłoni trzy najlepsze drużyny w każdej kategorii wiekowej. Dla zwycięzców turnieju (miejsca od 1 -3 w każdej kategorii) organizator zapewni puchar, medale oraz dyplomy.
 17. Koszt udziału w Igrzyskach: 100 PLN
  do 05.08.2018 – zgłoszenia drużyn z 50% wpłatą kosztów
  do 30.08.2018 – zgłoszenia imienne wraz z wpłatą pozostałych 50% kosztówNumer konta:

Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa
PKO BP SA XV O/W-wa nr PL55 1020 1156 0000 7402 0077 1923
w tytule przelewu: IGRZYSKA SALOS

 1. Msza Święta inaugurująca Igrzyska zostanie odprawiona 15 września w kościele pw. Św. Michała Archanioła, godz. 19.00 (Woźniaków 56, 99-300 Kutno). Prosimy o przygotowanie darów na Mszę Świętą. Prosimy o duchowe przygotowanie, bądźmy wyspowiadani, w stanie łaski uświęcającej, tak aby przyjąć komunię świętą. Trenerzy, wychowawcy, pomocnicy niech pierwsi dadzą świadectwo. Dziś potrzeba bardziej świadków ewangelii niż nauczycieli.
 2. Weryfikacja zgłoszonych drużyn nastąpi bezpośrednio w Biurze Zawodów (Dom Zakonny Salezjanów wejście od parku, sala wykładowa po nowicjacie w Woźniakowie) w dniu przyjazdu, zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie OIMS znajdującym się na stronie www.salosrp.pl. (obowiązkowo: imienna lista zgłoszeniowa, legitymacje szkolne (ze zdjęciem), legitymacje SALOS, zgoda rodzica/opiekuna na udział w Igrzyskach).
 3. Każda drużyna musi posiadać wypełniony formularz (zgłoszenie ostateczne nr 2) podpisany przez Prezesa SL SALOS.